Szkolenie przeznaczone jest dla studentów II roku studiów magisterskich, kierunek Kosmetologia. Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z informacji naukowej oraz elementami redagowania pracy naukowej.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów III roku studiów licencjackich, kierunek Elektroradiologia. Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z informacji naukowej oraz elementami redagowania pracy naukowej.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów II roku studiów magisterskich - kierunek Elektroradiologia. Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z ochrony własności intelektualnej i informacji naukowej.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla doktorantów I roku Szkoły Doktorskiej. Ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat oferty Biblioteki UM w zakresie dostępnych usług, naukowych źródeł biomedycznych przydatnych w procesie przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz wybranych elementów redagowania pracy naukowej, oceny bibliometrycznej dorobku naukowego i zagadnień dotyczących prawa autorskiego.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla uczestników I roku Szkoły Doktorskiej. Ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat oferty Biblioteki UM w zakresie dostępnych usług, naukowych źródeł biomedycznych przydatnych w procesie przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz wybranych elementów redagowania pracy naukowej, oceny bibliometrycznej dorobku naukowego i zagadnień dotyczących prawa autorskiego.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla I roku studiów licencjackich, kierunek Dietetyka. Celem szkolenia jest zapoznanie ze stroną www Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz wybranymi zagadnieniami z informacji naukowej i ochrony własności intelektualnej.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów I roku studiów magisterskich, kierunek Zdrowie Publiczne. Celem szkolenia jest zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z informacji naukowej oraz elementami redagowania pracy naukowej.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.

Szkolenie przeznaczone jest dla I roku studiów licencjackich, kierunek Elektroradiologia. Celem szkolenia jest zapoznanie ze stroną www Biblioteki, oferowanymi usługami bibliotecznymi oraz wybranymi zagadnieniami z informacji naukowej.

Osobą odpowiedzialną za realizację zajęć jest mgr Renata Birska.